Nướng Bờm – TP Vinh

Đi đầu trong việc mang tới khách hàng Vinh dịch vụ cao cấp với giá sản phẩm hợp lý. “Nướng Bờm” thực sự là một sự lựa chọn ẩm thực rất đáng lưu ý tại thành Vinh.

Mời qúy khách hàng xem qua một vài hình ảnh về nhà hàng kèm hệ thống ray thiêt kế độc đáo, rất thuận tiện khi cần ghép bàn nhóm đông.